Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Rosji zamieszkałych w Bielsku-Białej
 

Każda osoba zatrudniona przez naszą firmę  będzie mógła skorzystać z nauki języka polskiego oraz uzyska możliwość przystąpienia do egzaminu z języka polskiego jako obcego przeprowadzonego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i zdobycia certyfikatu językowego.